info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacy verklaring lotika

Lotika zet zich in voor duurzame handel met producenten in de Derde Wereld. In de webshop www.lotika.nl  worden producten verkocht die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere bedrijven.

Lotika vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat betekent bijvoorbeeld dat Lotika:
 • duidelijk vermeldt voor welk doel wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
   
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;
   
 • je eerst uitdrukkelijk om toestemming vraagt om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming vereist is;
   
 • je gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
   
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om je persoonsgegevens te beschermen;
   
 • je recht respecteert om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Lotika op wilt nemen, kan dat via:

Telefoon: +31 345 51 87 60 of en +31 6 54 90 19 60
E-mail: info@lotika.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lotika verwerkt je persoonsgegevens doordat je producten bij ons bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adres
- Afleveradres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IBAN
- Gebruikersnaam
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via het contactformulier
- Locatiegegevens
- Gegevens over je activiteiten op onze website bijvoorbeeld het plaatsen van een review
- Internetbrowser en apparaattype.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lotika.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lotika verwerkt je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doelen:
.
 • Om je bestelling en betaling via de website www.lotika.nl af te handelen.
   
 • Om je informeren over het verloop van de bestelling en de levering.
   
 • Om je te bellen en/of te e-mailen indien dit nodig is om je bestelling uit te kunnen voeren.
   
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Handig, dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren.
   
 • Om goederen  bij je af te leveren.
   
 • Om je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen via e-mail, telefoon of post.
   
 • Om je gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt.
   
 • Om je inschrijving voor onze elektronische nieuwsbrief te verwerken en voor het versturen van deze elektronische nieuwsbrief. (Enkel indien je je hiervoor uitdrukkelijk opgegeven hebt).

Op de website van Lotika  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lotika gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrieven
Lotika biedt een electronische nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over duurzame handel en onze producten. Je e-mailadres wordt alleen wanneer je hiervoor  expliciet toestemming gegeven hebt, toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je kan ook een mailtje sturen naar info@lotika.nl om je af te melden. Na afmelding worden je persoonsgegevens meteen verwijderd uit de database.
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lotika bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bewaartermijnen worden als volgt bepaald:
.
 • Persoonsgegevens, adres  en bestelgegevens
Als webwinkel bewaart Lotika oude orders voor het kunnen afhandelen van retouren en klachten over producten die geleverd zijn. Lotika moet kunnen nagaan wanneer en door wie een product gekocht is.

Verder gaan we uit van de termijn die door de Belastingsdienst bepaald wordt om de administratie en de orders - die de basis vormen  voor de facturatie van de webwinkel - te bewaren.
 
 • Naam en e-mail-adres voor de digitale nieuwsbrief
   
Deze worden bewaard zolang je op de nieuwsbrief geabonneerd bent.

Alleen wanneer je hiervoor  expliciet toestemming gegeven hebt, word je naam en je e-mail adres toegevoegd aan de lijst van abonnees.  Na afmelding - door een e-mail te sturen naar info@lotika.nl of via de link die onder elke nieuwsbrief staat- worden je persoonsgegevens meteen uit het nieuwsbriefbestand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lotika deelt je persoonsgegevens alleen met een derde partij als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de hosting van de webshop en voor de afhandeling van webshopbetalingen en geven we je gegevens door aan My Parcel en Post NL om de bestelling bij jou te bezorgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.
We geven je informatie nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lotika gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Hierdoor kan de website je herkennen bij een volgend bezoek.
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en worden standaard geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven als je iets wilt kopen in onze webshop. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook tracking cookies die ons in staat stellen om onze dienstverlening te verbeteren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Lotika maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van  Lotika bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van je computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie https://policies.google.com/privacy?hl=nl
alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Lotika  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lotika heeft hier geen invloed  op.

Lotika heeft Google geen toestemming gegeven om via Lotika verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lotika neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lotika maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (Secure Socket Layer) om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De URL van alle webpagina’s van Lotika begint met https en er wordt een afbeeldigng van een hangslotje getoond. Betalingen worden verricht via het beveiligde platform van CCV Pay.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Lotika kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@lotika.nl . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

Geregistreerde klanten kunnen hun persoonsgegevens zelf op de Lotika website inzien en wijzigen

Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lotika via info@lotika.nl.

Lotika wil je er tevens op wijzen dat je op grond van de privacywetgeving de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Lotika is als volgt te bereiken:

Postadres:
Eikeboom 75 (geen bezoekadres)
4101 VB Culemborg
Nederland

E-mailadres:
info@lotika.nl

Telefoon:
+31 345 51876

+31 6 54 90 19 60

Inschrijvingsnummer handelsregister
Kamer van Koophandel: 11065200