Winkelwagen Geen producten

thought

Thought sokken

 

THOUGHT (voorheen BRAINTREE)


Zoals de naam ‘Thought’ aangeeft maakt dit bedrijf doordachte kleding. De visie van Thought is dat hedendaags design en duurzaamheid hand in hand gaan. Zowel met de mensen die de kleding maken als met het milieu wordt zorgvuldig omgegaan. Thought werkt op een ehtische manier door de hele keten: vanaf de vezels en stoffen die gebruikt worden, het ontwerpen van de kleding tot de productie en de levering. Thought denkt continu na over de impact die het bedrijf heeft met het oog op het minimaliseren van haar ecologische voetafdruk. 

Thought  is een groot voorstander slow fahion, langzame mode. Daarom wordt duurzame kleding ontworpen die bedoeld is om lang mee te gaan. Thought hoopt dat de hedendaagse, gemakkelijk te dragen kledingstukken de favorieten worden van de consumenten. Kledingstukken die ze graag dragen en die lang meegaan omdat ze goed verzorgd worden. Daarom heeft Thought de volgende mantra gemaakt:  "Draag me, hou van me, help me, geef me door." Het is een reminder om goed te zorgen voor wat we bezitten. 
Ook het transport verloopt langzaam, waarbij de milieubelasting geminimaliseerd wordt.
Thought (vorige naam Braintree) is een klein bedrijf met 30 werknemers en is gevestigd in Noord Londen. Het bedrijf  is in 2005 opgericht door David en John in Australie. In 2002 werd Thought naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd. Nu wordt de collecte in meer dan 1000 winkels over de hele wereld verkocht.

 

1. De (grond)stoffen

Voor het maken van de kleding gebruikt Thought natuurlijke, biologische en gerecyclede stoffen die gemaakt zijn van gewassen als  natuurlijk gekweekte bamboe, katoen, wol en hennep. Deze stoffen zijn milieuvriendelijk, vrij van schadelijke pesticiden en chemicaliën en helpen om de impact op de planeet te verminderen. Daarnaast zijn ze vaak ook zachter en sterker. De stoffen worden alleen uit verantwoorde bronnen gehaald.

De gebruikte katoen is 100 % biologisch en GOTS gecertificeerd.

Thought is ook innovatief in het uitbreiden van het assortiment duurzame stoffen. Twee recente toevoegingen zijn tencel en modaal. Deze stoffen hebben uitstekende duurzaamheidsprestaties en zijn lekker om te dragen.

Thougth betrekt alle stoffen uit China, traditioneel de place-to-go voor de beste kwaliteit hennep. In de loop van jaren heeft China het aanbod aan duurzame en gerecyclede stoffen fors uitgebreid met o.a biologisch katoen en bamboe. Door in één land de stoffen in te kopen en de kleding te produceren wordt de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk gehouden.

Voor alle stoffen geldt dat de gebruikte kleurstoffen azovrij zijn. Er zitten geen schadelijke en kankerverwekkende carcinogenen in. De afwerking gebeurt volgens de  Oeko Tex® standaard.

--

2. Productie

Respect vormt de kern van het bedrijf. De mensen en partners waarmee Thought  samenwerkt zijn belangrijk. Thought werkt nog steeds samen met een deel van de fabrieken waarmee al bij de oprichting van het bedrijf samengewerkt werd. Later zijn er nieuwe partners bijgekomen die dezelfde duurzame visie delen. De handelsrelaties zijn altijd volledig open en de lange termijn staat centraal. 

Thought werkt met  gedragscodes met duidelijke beleidsregels waaraan de handelspartners (die deze ondertekenen) en Thought zelf zich houden. Er zijn drie beleidsdocumenten.

--

2.1 De gedragscode 

Thought erkent haar verantwoordelijkheid tegenover de mensen die betrokken zijn bij de productie van de kleding, inclusief de mensen die direct en indirect in dienst zijn.

Alle werknemers hebben recht op eerlijke lonen, goede arbeidsomstandigheden en op de fundamentele standaards van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Daarom moeten aannemers, onderaannemers en leveranciers aantonen dat ze voldoen aan de volgende gedragscode:

• De werkgelegenheid is vrij gekozen. Er mag geen sprake zijn van verplicht werk of van  dwangarbeid (ILO-conventies 29 en 105). Werknemers mogen niet verplicht worden om deposito's of identiteitspapieren bij hun werkgever in te leveren.

• Er is geen discriminatie. Er zijn gelijke kansen en gelijke behandeling ongeacht ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, nationaliteit of herkomst (ILO-conventies 100 en 111).

• Er is geen kinderarbeid. (ILO-conventie 138). Adequate economische hulp en educatie wordt geboden aan voormalige kindwerkers.

• Het recht op effectief overleg tussen werkgevers en werknemers wordt gerespecteerd.

• Er wordt een leefbaar loon betaald. Het loon of de voordelen betaald voor een standaard werkweek moeten voldoen aan de wettelijke of industriële minimumnormen. Inhoudingen op het loon als disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan.

Alle werknemers moeten schriftelijke en begrijpelijke informatie krijgen over hun loon voordat zij aan het werk gaan. 

• Het aantal werkuren is niet excessief en voldoet aan de wet en aan de industriestandaard. Overwerk moet vrijwillig zijn en altijd tegen een premietarief worden vergoed.

• De arbeidsomstandigheden zijn goed. Er wordt een veilige en hygiënische werkomgeving geboden en de beste gezondheids- en veiligheidspraktijken worden nagestreefd.

• De arbeidsrelatie is vastgelegd. Reguliere tewerkstelling mag niet worden vermeden of vervangen worden door een leerlingstelsel.

Van aannemers, onderaannemers en leveranciers wordt verwacht dat ze deze gedragscode uitvoeren door:

• De inhoud van de code te communiceren aan alle werknemers zodat deze bewust zijn van hun rechten en plichten.

• Een arbeidsadministratie bij te houden. 

• Informatie over hun activiteiten te verstrekken.

• Inspecties op de werkplek toe te staan.

• In geen enkel geval mogen werknemers die informatie verstrekken t.a.v. het nakomen van de code te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, ontslag of discriminatie.

Thought zal de implementatie van de Gedragscode faciliteren door:

• Een verantwoordelijke persoon aan te wijzen om de uitvoering van de code te monitoren en te ondersteunen.

• De code in de bedrijfsfilosofie te integreren.

• Handhaving van de code af te dwingen als een voorwaarde voor contracten.

• Periodiek de werking en het succes van de code te evalueren.

Elke inbreuk op de code zal de volgende acties omvatten:

• Herkenbare en onmiskenbare schendingen van de code zullen onmiddellijk worden stopgezet.

• In gevallen waar een corrigerende actie plaatsvindt  zullen er parameters en een tijdschema voor de implementatie vastgelegd worden.

• Met aannemers, onderaannemers en leveranciers die meer dan eens tekortschieten in de toepassing van de code zal de relatie beëindigd worden.

Bekijk hier 
thought-clothing-code-of-conduct.pdf

 

2.2.Het milieubeleid

Thought - als modemerk dat duurzaamheid als kernwaarde heeft  - neemt verantwoordelijkheid  voor het milieu, de ecosystemen en de lokale gemeenschappen. 

Alle leveranciers en hun toeleveringsketens moeten daarom voldoen aan de volgende normen:

• Materialen zijn zoveel mogelijk afkomstig van natuurlijke, organische, hernieuwbare en gerecyclede bronnen.

• Dierlijke en dierlijke materialen in de producten zijn alleen afkomstig van dieren die voor dit doel gehouden  worden en nooit van in het wild gevangen dieren of van bedreigde diersoorten.

• De landbouw en het oogsten van de natuurlijke vezelgewassen die voor een kledingstuk  gebruikt worden mag niet bijdragen aan het verlies van habitat.

• De beste beschikbare praktijken worden gebruikt bij de selectie van chemicaliën en productieprocessen. Certificering, zoals Oekotex, wordt toegepast waar mogelijk.

• Alle emissies vanuit de fabriek in de atmosfeer, het water en het land blijven binnen de wettelijke limieten en hebben een minimale impact op de lokale omgeving, de mensen en de ecosystemen.

• Er wordt een inspanning geleverd om het water en de energie in de hele toeleveringsketen zoveel mogelijk te hergebruiken.

• De geproduceerde kleding wordt op de meest milieuvriendelijke manier vervoerd en nooit door de lucht. 

• Er wordt alles aan gedaan om de afval te verminderen, te hergebruiken of te recyclen. Gevaarlijke afvalstoffen worden op gepaste wijze gescheiden gehouden, opgeslagen en op een verantwoorde wijze verwijderd.

• Duurzaamheid en milieuprestaties worden op zijn minst jaarlijks geëvalueerd, waarbij  voortdurende verbetering nagestreefd wordt.

Bekijk hier:
thought-clothing-environmental-policy.pdf

-
 

2.3 Het dierenwelzijnsbeleid


Als leverancier van kledingstukken gemaakt van natuurlijke vezels, waarvan sommige van dieren afkomstig zijn, erkent Thought haar verantwoordelijk t.a.v. dierenwelzijn.

Alle leveranciers en hun toeleveringsketens van dierlijke producten moeten voldoen aan de volgende normen:

• Dierlijke producten (bijvoorbeeld leer) en producten die van dieren afkomstig zijn (bijvoorbeeld wol) worden alleen geaccepteerd wanneer deze te traceren zijn tot de boerderij.

• Voor alle dieren die geassocieerd zijn met de producten geldt:
• De dieren beschikken over voldoende eten en drinken. Ze beschikken over vers water en gezond en krachtig voer.
• De dieren worden in een geschikte omgeving gehouden, met beschutting en rustplaatsen.
• Passende preventie en/of snelle behandelingsmethoden worden gebruikt om er voor te zorgen dat de dieren geen pijn hebben, niet gewond raken en gezond zijn.
• De dieren beschikken over voldoende ruimte en voorzieningen.
• De algemene leefomstandigheden en de behandeling van dieren voorkomt geestelijk leed.

• Dierlijke materialen in de producten zijn alleen afkomstig van dieren die voor dit doel gehouden  worden en nooit van in het wild gevangen dieren of van bedreigde diersoorten. Dit is in overeenstemming met de Conventie over de internationale handel in bedreigde diersoorten (CITES).

• Leder, huiden en veren worden alleen als bijproduct verkregen en niet uitsluitend door het slachten van een dier.

• Dierproeven zijn verboden

• Alle producten waarbij dit mogelijk is zijn gecertificeerd door PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) 

Bekijk hier: 
thought-clothing-animal-welfare-policy-peta.pdf


---

3. Partnerships


Thought is een van de oprichters van het Ethical Fashion Forum (EFF), een not-for-profit netwerk dat staat voor ethische productie. Thought is ook lid van de EFF’s Fellowship 500, bestaande uit 500 pioniers en innovatieve bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid in de mode-industrie.

Als duurzaam kledingbedrijf is Thought altijd op zoek naar manieren om sociaal te ondernemen en anderen te helpen. Of dat nu is door kleding te geven aan liefdadigheidsinstellingen, fondsen te werven voor milieuprojecten of deel te nemen aan workshops waar nieuwe vaardigheden worden geleerd en doorgegeven. Thought werkt samen met de volgende partners.

•    Smart Works een liefdadigheidsinstelling die ondersteuning biedt aan ambitieuze werkloze vrouwen  door middel van interviewtraining en het verstrekken van kleding voor het sollicitatiegesprek. Ze heeft kantoren in enkele grote steden in Groot-Brittannië en de begeleide vrouwen zijn zeer succevol in het vinden van een baan.
Elk seizoen schenkt Thought alle ongedragen productiesamples en een selectie van het  huidige assortiment aan Smart Works.
Meer info over Smart Works 
http://smartworks.org.uk/

•    Traid verkoopt tweedehandskleding in 11 winkels in Groot-Brittanië. Hierdoor voorkomt Traid dat er jaarlijks  3.000 ton kleding door de shredder gaat. Thought doneert aan Traid ieder seizoen verkoopbare kleding. Verder verzorgt Thought workshops voor Traid om nieuwe vaardigheden te leren, zowel op het Thought hoofdkantoor alsook op locatie.
Meer info over Traid
https://www.traid.org.uk/

•    In Kind Direct is een liefdadigheidsorganisatie in het Verenigd Koninkrijk die de overtollige voorraad van bedrijven distribueert naar goede doelen, sociale ondernemingen en non-profit organisaties. Dit kan van alles zijn, van licht beschadigd meubilair en huishoudelijke artikelen tot schoenen en kleding.
Thougth doneert onverkochte kleding aan In Kind Direct.
Meer info over In Kind Direct
https://www.inkinddirect.org/

•    Common Objective is een nieuw platform dat modebedrijven in staat stelt om succesvol te opereren in de markt van morgen. Sociale en milieueffecten gaan daaarbij hand in hand met financieel rendement. Ze doet dit door door modeprofessionals te koppelen aan de juiste connecties en middelen.  
Thought is een van de oprichters van Common Objective en wil hierdoor echte impact in de mode-industrie realiseren.
Meer info over Common Objective
https://www.commonobjective.co/

 
Bezig met laden...
bamboe sokken met giraf Bamboe dames sokken met gi..
€ 7,50
olifant print op bamboe sokken Bamboe dames sokken met ol..
€ 7,50
luipaard bamboesafari bamboe dames sokken Luipaard
€ 7,50
bamboe-sokkenpakket-queenie bamboe sokkenpakket queenie
€ 14,95
butterfly 2 paar bamboesokken bij Lotika bamboe 2 paar damessokken ..
€ 14,95
floral bamboe sokken Bamboe damessokken cadeaud..
€ 49,95
lotika.nl bamboe dames enkelsokken s..
€ 7,50
lotika.nl bamboe sokkenpakket summer..
€ 22,50
bamboe-sokkenpakket-cacti-tropical bamboe sokkenpakket cacti ..
€ 14,95
bamboe-muziek-sokken-in-cadeauzakje bamboe muziek sokken in ca..
€ 7,95
bamboe-dames-sokken-gilly-spot-sea-blue bamboe dames sokken gilly ..
€ 7,50
mimosa glele bamboe sokken bamboe dames sokken gilly ..
€ 7,50
bamboe-dames-sokken-gilly-spot-magenta-pink bamboe dames sokken gilly ..
€ 7,50
bamboe-dames-enkelsokken-gilly-spot-eucalyptus bamboe dames enkelsokken g..
€ 7,50
grijze bamboe enkel sokken bamboe dames enkelsokken s..
€ 7,50
Thought roze enkelsokken bamboe dames enkelsokken s..
€ 7,50
bamboe-dames-enkelsokken-spot-frill-eucalyptus bamboe dames enkelsokken s..
€ 7,50
zee blauwe bamboesokken bamboe dames sokken tropic..
€ 7,50
Thought gele bamboesokken bamboe dames sokken tropic..
€ 7,50
zebra bamboe sokken bamboe dames sokken zeebra..
€ 7,50
bamboe-dames-sokken-tropical-leaf-eucalyptus bamboe dames sokken tropic..
€ 7,50
lotika.nl bamboe dames sokken florie..
€ 7,50
lotika.nl bamboe dames sokken florie..
€ 7,50
Lotika.nl bamboe dames sokken florie..
€ 7,50
Lotika.nl bamboe dames sokken florie..
€ 7,50
Bamboe-sokken-4-paar-in-cadeaudoos-wildflowers Bamboe sokken 4 paar in ca..
€ 29,95
lotika.nl Bamboesokken 4 paar cadeau..
€ 29,95
gardener Bamboe 4 paar heren sokken..
€ 29,95
cadeau doos ocean bamboe sokken Bamboe 4 paar heren sokken..
€ 29,95
pinapple sea blue bamboe sokken bamboe dames sokken pineap..
€ 7,50
bamboe sokken grijs bamboe dames sokken pineap..
€ 7,50
thought bamboe sokken bij Lotika bamboe damessokken pineapp..
€ 7,50
pineapple bamboesokken bamboe damessokken pineapp..
€ 7,50
bamboe-damessokken-cute-cat-zee-blauw bamboe damessokken cute ca..
€ 7,50
mimosa geel met poes print bamboe damessokken cute ca..
€ 7,50
bamboe-damessokken-cute-cat-magenta-pink bamboe damessokken cute ca..
€ 7,50
bamboe dames sokken met katten print bamboe damessokken cute ca..
€ 7,50
royal blue bamboe sokken Bamboe fietssokken uphill ..
€ 7,50
Bamboe-fietssokken-uphill-plum Bamboe fietssokken uphill ..
€ 7,50
heren bamboe sokken Bamboe fietssokken uphill ..
€ 7,50
fietssokken chive green Bamboe fietssokken uphill ..
€ 7,50
bamboe sokken bamboe damessokken easy sp..
€ 7,50
Wandelsokken-bio-katoen-charcoal Wandelsokken bio katoen ch..
€ 10,50
sokken blush pink bamboe damessokken cupcake..
€ 7,50
bamboe damessokken bamboe damessokken grand f..
€ 7,50
bamboe sokken met grote bloemen bamboe damessokken grand f..
€ 7,50
panty Bamboe panty Elgin Zwart
€ 19,95
bamboe-damessokken-grand-floral-cream bamboe damessokken grand f..
€ 7,50
bamboe-damessokken-grand-floral-kingfisher bamboe damessokken grand f..
€ 7,50
bamboe-damessokken-cupcake-ocean-blue bamboe damessokken cupcake..
€ 7,50
Bamboe-damessokken-Floral-Stripe-pear-green Bamboe damessokken Floral ..
€ 7,50
Bamboe-damessokken-Floral-Stripe-orchid-pink Bamboe damessokken Floral ..
€ 7,50
Bamboe-damessokken-Floral-Stripe-ocean-blue Bamboe damessokken Floral ..
€ 7,50
bamboe sokken floral and stipe Bamboe damessokken Floral ..
€ 7,50
Bamboe-hipster-Hannah Bamboe hipster Hannah
€ 9,95
Bamboe-slip-Hannah Bamboe slip Hannah
€ 9,95
bamboe topje zwart Bamboe topje Hannah
€ 16,95
Bamboe-slip--Art-Deco-graphite Bamboe slip Art Deco grap..
€ 9,95
Bamboe-topje-Art-Deco-graphite Bamboe topje Art Deco grap..
€ 16,95
bamboesokken-cadeaudoos-Travel bamboesokken cadeaudoos Tr..
€ 49,95
Ard deco cadeaudoos bamboe hipster Cadeaudoos Art Deco met 3 ..
€ 29,95
bamboe-sokkenpakket-cats-and-dogs bamboe sokkenpakket cats a..
€ 14,95
Bamboesokken-4-paar-cadeaudoos-dames-Spring-Meadow Bamboesokken 4 paar cadeau..
€ 29,95
rainy days bamboe sokken Bamboe sokkenpakket rainy ..
€ 22,50
bamboe-damessokken-Lucy-pear-green bamboe damessokken Lucy pe..
€ 7,50
bamboesokken met gansjes bamboe damessokken Lucy oc..
€ 7,50
bamboe-damessokken-Lucy-blush-pink bamboe damessokken Lucy bl..
€ 7,50
bamboe-damessokken-Lucy-cream bamboe damessokken Lucy cr..
€ 7,50
bamboe-damessokken-swallow-bird-ocean-blue bamboe damessokken swallow..
€ 7,50
bamboe enkelsokken bamboe dames trainer sokke..
€ 7,50
bamboe enkelsokken kingfisher bamboe dames trainer sokke..
€ 7,50
bamboe enkelsokken bamboe dames trainer sokke..
€ 7,50
bamboe-damessokken-bicycle-ocean-blue bamboe damessokken bicycle..
€ 7,50
bamboe kingfisher bamboe damessokken bicycle..
€ 7,50
fietsprint sokken bamboe damessokken bicycle..
€ 7,50
bamboe-damessokken-bicycle-blush-pink bamboe damessokken bicycle..
€ 7,50
Bamboe-rugby-stripe-herensokken-olive-green Bamboe rugby stripe herens..
€ 7,50
Bamboe-rugby-stripe-herensokken-navy Bamboe rugby stripe herens..
€ 7,50
bamboe sokken met streepjes Bamboe rugby stripe herens..
€ 7,50
Bamboe-rugby-stripe-herensokken-bright-blue Bamboe rugby stripe herens..
€ 7,50
Bamboe-4-paar-damessokken-spring-flower-in-cadeaudoos Bamboe 4 paar damessokken ..
€ 29,95
Bamboe-herensokken-set-van-4-paar-in-cadeau-doos-classic-cars Bamboe herensokken set van..
€ 29,95
cadeauzakje bunny bamboe 2 paar damessokken ..
€ 14,95
bamboe-1-paar-damessokken-spotty-bouquet-in-cadeauzakje-zakje bamboe 1 paar damessokken ..
€ 7,95
cadeauzakje valentijn bamboe damessokken love he..
€ 7,95
bamboe-damessokken-cupcake-kingfisher bamboe damessokken cupcake..
€ 7,50
cupcake bamboe damessokken cupcake..
€ 7,50
Bamboe-kousenvoetjes-ocean-blue Bamboe kousenvoetjes ocean..
€ 4,95
Bamboe-kousenvoetjes-grey-marle Bamboe kousenvoetjes grey ..
€ 4,95
bamboe kousenvoetjes Bamboe kousenvoetjes eucal..
€ 4,95
solid jane Bamboe grijze enkelsokken
€ 7,50
Bamboe-damessokken-cadeaudoos-Mood Bamboe damessokken cadeaud..
€ 49,95
Bamboesokken-set-van-4-paar-in-cadeau-doos-Gentleman Bamboesokken set van 4 paa..
€ 29,95
Cadeaudoos bamoe hipsters Sale Bamboe 3 hipsters in ..
€ 29,95 € 24,95
Bamboesokken-Classic-Car-blue Bamboesokken Classic Car b..
€ 7,50
bamboesokken met auto Bamboesokken Classic Car g..
€ 7,50
klasieke auto op sokken Bamboesokken Classic Car n..
€ 7,50
Bamboe-topje-mint Bamboe topje mint
€ 16,50 € 14,50
Bamboe-topje-graphite Bamboe topje graphite
€ 16,50 € 14,50
Bamboe-topje-aubergine Bamboe topje aubergine
€ 16,50 € 14,50
   1  2  


Gratis verzenden binnen Nederland bij een besteding van €75,- of meer

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel software
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.